• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

Fizikte, birim zamanda birim alandan geçen
akışkan miktarına debi denir.

Coğrafyada, akarsu yatağının herhangi bir kesitinden
1 saniyede geçen su miktarıdır.

Vatanseverlik, Merhamet, Kanaatkarlık ve Cömertlik, Sabır ve Ümit, Saygı ve Sevgi, Dürüstlük, Cesaret, Edep ve Tevazu, Yardımseverlik olarak özetlediğimiz evrensel değerlerle harmanlanmış bilgidir
‘değerli bilgi’.

Nehirler tarih boyunca yaşamın, verimliliğin ve gelişmenin kaynağı, ev sahibi olmuştur.

Çevrelerine büyük medeniyetler yerleşmiş onların adeta hayat damarları haline gelmiş, günlük yaşamı şekillendiren özelliklerinin yanı sıra efsaneleri ve öyküleriyle de medeniyetlerin belleğinde yer
tutmuştur.

Kendini ifade etme yeteneği, sunum kapasitesi, proje geliştirme yeteneği, takım çalışması becerisi, problem çözme yeteneği, dil ve edebiyat kapasitesi, hızlı okuma ve anlama kapasitesi, yabancı dil yeteneği, analitik düşünce kapasitesi, araştırma ve geliştirme kapasitesi, tarih bilinci, tasarım yeteneği, bilişsel aktivite becerisi, teknoloji kullanma ve geliştirme becerisi, estetik bilinci; “DEĞERLİ BİLGİ” ile beslenmiş nehirlerin elde ettikleri kazançlar olacaktır.

Bilgi, “öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek” ve “insan zekasının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce” olarak tanımlanmaktadır.

Bilgi; yaşamın dinamikleri içinde artmış, değişime uğramış ve uğramaya devam etmektedir.

Değerler eğitimi ve değerli bilgi kavramları üzerinde
yükselen kurum felsefemiz buradan yola çıktı.

Bu noktada hatırlanması gereken önemli bir söz;
Efesli filozof Heraklitos“e ait ve aslı: “Aynı nehirlere girenlerin
üzerinden, farklı sular akar” sözüdür.

Heraklitos“in bu sözü, değişimin ve akışın sürekliliğini
vurgulamak için söylediği düşünülmektedir. Çünkü evrenin her bir zerresi hızlı ya da yavaş bir değişim, başkalaşım halindedir.

Başarı nehrin vardığı denizin hangisi olacağı değil yoldaki serüveninde elde ettikleridir.

Debi akademi, durmadan akan nehirleri
değerli bilgi ile besler.

Artan ve değişen bilgi; kirli bilgi, güncelliğini kaybetmiş bilgi ve doğru olmayan bilgi sorununu beraberinde getirmektedir.

Medeniyetlerin oluşması ve korunması için gelişen
teknoloji ve artan bilgi tek basına yeterli değildir. Önemli olan engin sulara ulaşmaları için bizlere emanet edilen nehirlerin, yoldaki serüvenlerinde beslendikleri bilginin niteliğidir.

Değerli bilgi ve değerler yüklü nehirler
geçtiği topraklara hayat verir.

Toplumlar ve insanlar için geleceği ve dünyayı
değiştirecek olan DEĞERLİ BİLGİ“dir.

Debi Akademi, marka ismini marka öyküsü ile
birlikte bu anlayışla ifade eder.