• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

Eğitim; öğrenci, okul ve aile olmak üzere üç temel ayak üzerine kurulur. DEBİ AKADEMİDE okul öğrencinin ikinci evidir ve tüm DEBİ AKADEMİ kadrosu öğrencilerini fiilen tanır. DEBİ, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artırılmasında bir taraftan velilerinin aktif desteğini alırken diğer taraftan öğrencilerini çok yakından tanıyarak ailelerine ölçek temelli sonuçların verildiği bir Okul-Aile İşbirliği anlayışına sahiptir. DEBİ AKADEMİ tarafından veliye verilen her bilgi ölçek ve kanıta dayanır. Bu bilgiler öğretim öncesinde öğrencinin bilimsel ölçek ve araçlarla elde edilen Öğrenci Kişisel Kartındaki verilere dayalı olarak nelerin nasıl öğrenileceğini ve yapılacağını; öğretim sürecinde öğrencinin neleri nasıl yaptığını ve öğretim sonrasında öğrencinin hangi noktaya geldiğini gösterir. DEBİ AKADEMİDE öğrencilere uygulanan Temel Kabiliyetler Testi, Çoklu Zeka Envanteri, Problem Tarama Envanteri, Öğrenme Stilleri Ölçeği, Düşünme Stilleri Envanteri gibi standart ölçme araçlarının yanı sıra süreçte elde edilen gözlemler sonunda oluşturulan Öğrenci Kişisel Kartı ile veliler somut olarak bilgilendirilir ve çocuklarının gelişimlerini izleme şansı oluşturulur.

Öğrencilerin yaşayabileceği olası sorunlar öğrencinin çok iyi tanınması yolu ile ve önleyici bir anlayış içerisinde okul pedagogu, öğretmenler ve ailenin etkin işbirliği ile önlenir ve gerekli durumlarda profesyonel destekler alınır. DEBİ AKADEMİDE öğrencilerin ürünlerinin fiili olarak izlenmesini sağlamak için e-portfolyo sistemi ile öğrenciler ile öğretmenlerin birlikte karar verdiği ürünler ailelerce günlük olarak elektronik ortamdan görülebilir. Örneğin; bir öğrencinin müzik aleti çalmayı öğrenme eğitimi başlangıçta, eğitimin ortasında, sonunda ya da öğrencinin istediği bir anında video ile sisteme yüklenerek velinin görmesi sağlanır. Böylece veliler öğrencilerin ürünlerini somut olarak görebilir. Çocuğuna ders yaptıran değil çocuğun eğitiminde müşterek rol alan ve aldığı rolün bilincinde olan veli profili için aile eğitimleri düzenlenecektir.