• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

İlkokul dönemi, öğrencilerin bireysel yeteneklerinin ve ilgilerinin oluşmaya ve belirginleşmeye başladığı dönemdir. Öğrenme stilleri, çoklu zeka ve aktif öğrenme yaklaşımları ile çok yönlü ve bütüncül öğrenmeyi sağlıyoruz.

DEBİ AKADEMİDE öğrenme-öğretme süreçleri planlanırken alanında donanımlı pedagog desteğiyle “Öğrencinin Giriş Özellikleri” dikkate alınır. Öğrenci giriş özelliklerinin ve tanıma tekniklerinin sonuçlarına göre “Kişiselleştirilmiş Öğretim Uygulamaları“na” yer verilir.

DEBİ AKADEMİDE ilkokul bölümünde, bilimsel temelli özel bir program uygulanır ve özel materyallerle çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özelliklerini en üst düzeye çıkarmak amaçlanır.

DEBİ AKADEMİDE öğrencinin bilişsel özellikleri, duygusal özellikleri ve psiko-motor ön koşul davranışlara ne kadar sahip olduğu belirlenir. Bu kapsamda öğrencilerimize Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği, TKT-Temel Kabiliyet Testi (7-11 Yaş), Öğrenme Stilleri Envanteri, Çoklu Zeka Envanteri, Dikkat Testi, Okuduğunu Anlama Testi, Düşünme ve Öğrenme Becerileri Ölçekleri ve derslere özgü bilişsel giriş davranışları testleri uygulanır.

Uygulama sonuçları E-Portfolyo sisteminde “Öğrenci Profili Kartlarına” işlenir. Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi tespit edildikten sonra, ihtiyaç duyulan öğrenciler için, özel bir eğitim programı ile destek eğitimleri sağlanır.

DEBİ AKADEMİDE öğretim süreci “öğrenci merkezli” bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Okulumuzda öğrencilerimiz öğrenme sürecine aktif olarak katılırlar. Bu süreçte öğrencilerimize gerek okul içerisinde gerekse de okul dışında akademik destekler sağlanır. DEBİ AKADEMİ öğrencileri bilimi günlük okul yaşamlarının bir parçası olarak öğrenir. Öğrendiği konularla ilgili bilimsel araştırma yapar, projeler geliştirir.

DEBİ AKADEMİ öğrencisi şiir okur, edebiyat öğrenir, resim yapar, müzik icra eder. Konserlere gider, konserler verir. Resim sergileri düzenler, resim galerilerini gezer. DEBİ öğrencisi, bilimi, tarihi, kültürü ve doğayı yerinde inceleyerek ve gözlemleyerek öğrenir. Tarihe dokunur, doğayı doğada öğrenir, yaşar, sever ve korur.

DEBİ AKADEMİ öğrencisi dünyanın dört bir yanındaki çocuklarla iletişim kurabilecek kadar yabancı dil becerisine sahip olur. Proje sergilerine, resim ve müzik yarışmalarına, bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılır.

DEBİ AKADEMİ ilkokul eğitimi kapsamında, öğrencilerimizin bilişsel ve zeka gelişimini, kağıt atölyesi, ahşap-origami- kirigami atölyesi, akıl-zeka oyunları atölyesi, bilişim atölyesi, robotik kodlama ve drama atölyesi ile destekliyoruz. Çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz.