• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

DEBİ AKADEMİDE ÖDEV

Araştırmalara göre çocuklara çok fazla, plansız ve gelişigüzel ödev vermek olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Sırf tekrar amaçlı ya da gelişigüzel ödev verme yaklaşımı, çocukların okula ve derse karşı tutumlarını olumsuz yönde etkilemektedir..

Ödevler, çocuklarda olumlu çalışma alışkanlıkları kazandırabilmeli, ebeveynleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeli ve onların öğrenmelerine çok yönlü katkılar sağlamalıdır.

Bu kapsamda:

-DEBİ AKADEMİDE ödev verme işlemi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisimizin her bir çocuğa özgü önerileri, öğretmen ve öğrencilerimizin onayı ve eğitim bilimlerinin ilkeleri doğrultusunda gerçekleşir.

-Okulda işlenen konuların, yine okulda öğretmenlerin rehberliğinde pekiştirilip öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak amacıyla “˜DEBİ Akademik Destek Programı“ düzenlenmektedir. Sene başında planlanan “˜DEBİ Akademik Destek Programı çerçevesinde öğrencilerimiz, en az bir dersten ödevlerini okulumuzda öğretmen kontrolünde yapmaktadır. Böylece öğrencilerimiz hem eksiklerini anında görebilmekte, akranlarıyla etkileşim içerisinde öğrenme becerilerini geliştirebilmekte ve evlerinde aileleriyle daha çok baş başa vakit geçirme imkanı bulabilmektedir.

-Bu kapsamda DEBİ AKADEMİDE araştırma becerilerini geliştirmek, sorgulamaya sevk etmek ve merak duygularını ön plana çıkarmak için öğrenciler her ay kendi inisiyatiflerinde bir tane “İLGİ ÖDEVİ” alır. Bu ödevleri öğretmenleri rehberliğinde hazırlar ve arkadaşlarıyla paylaşır.

-DEBİ AKADEMİDE uygulanan bir diğer yaklaşım “Evde Ders Okulda Ödev-EDOÖ (Flipped Classroom, Inverted Classroom, Reverse Teaching) modelidir. EDOÖ modelde internet destekli ve yüz yüze etkileşimle ders, yönlendirilmiş tartışma ve mini sınavlar; aktif öğrenme etkinlikleri bir arada gerçekleştirilmektedir. Öğretmenlerimiz tarafından organize edilen ders içeriği okulumuzun E-portfolyo/Web platformunda paylaşılmaktadır.
Tüm öğrencilerimiz E-portfolyo platformu üzerinden evlerinden yönlendirilmiş tartışmalara katılırlar. Böylelikle işlenen konu hakkında öğrenciler fikir bildiriminden bir adım daha ileriye gitmekte, kendi aralarında etkileşim kurmakta, öğrenmelerini pekiştirmekte ve zengin bir düşünce-paylaşım imkanı bulmaktadır. Böylelikle sınıf içerisinde düşüncelerini ifade etmeyen ve sessiz kalan öğrenciler, internet ortamında arkadaşlarının düşüncelerini görebilmekte, düşünmek için zaman kazanmakta ve sonunda bu düşüncelerini yazıya dönüştürmektedir. EDOÖ modelinin internet destekli son bileşeni ise mini sınavlardır. Bu uygulamayla öğrencilerimiz İnternet ortamında online sınavları ve testleri cevaplayarak dersin derinlemesine işleneceği sınıf ortamındaki oturumlara hazır hale gelir. Derse İnternet destekli belirli bir ön öğrenmeyle gelen öğrenciler, öğretmen tarafından düzenlenen sınıf içi etkinlikleri yapar.

-DEBİ AKADEMİDE uygulanan bir diğer yaklaşım ise “˜WORKSHOP ÖDEV/ÖDEV ATÖLYESİ“ uygulamasıdır. Bu ödev yaklaşımında öğrenciler öğrenme stillerine göre bazen karma (farklı öğrenme stillerinden öğrenciler bir araya gelir) bazen de homojen gruplar (Benzer öğrenme stillerinden öğrenciler) halinde ödevlerini hazırlar. Bu ödev uygulamasında çocuklar kendi belirledikleri tema ve konular üzerinde çalışarak, tartışarak problemlere çözüm üreterek ve ortak kararlar alarak üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye çalışır.