• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

Yabancı dil öğretiminde gerçek başarı, öğrencilerin sınıf içinde ve dışında hedef dili kullanarak gerçekten iletişim kurabildiklerinde sağlanmış olacaktır. Bu doğrultuda DEBİ“de Türk İngilizce öğretmenlerimizin yanında farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden öğretmenlerce de İngilizce eğitimi verilmekte ve öğrencilerimizin İngilizceyi aktif bir şekilde kullanmaları sağlanmaktadır.

Gerçek bir amaç doğrultusunda ve gerçek iletişim araçlarını kullanarak İngilizce yazılar yazmak, farklı yaş gruplarındaki öğrenciler için İngilizce yazı yazma becerilerini geliştirmede oldukça etkili bir yöntemdir. Bu doğrultuda dördüncü sınıftan itibaren DEBİ“de öğrenim gören öğrencilerin her birinin en az 3 mektup arkadaşı olur ve öğretmenleriyle birlikte kontrollü bir şekilde yazışmalar gerçekleştirirler. Öğrencilerimizin hem farklı kültürleri tanıma imkanı olur hem de içerik temelli öğrenmeleri gelişir.

Yapılan araştırmalar E-twinning (Avrupa Okul İşbirliği) Projelerinin yabancı dil öğrenmeye ilişkin motivasyonunu, kendi ülkelerinde ve farklı ülkelerdeki akranlarıyla işbirliği yapma isteğini, Avrupa“daki dil çeşitliliğine ilişkin farkındalığı arttırdığını, yabacı dili ve ana dili kullanma becerilerini geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda DEBİ“de sadece İngilizce dersinde değil tüm branşlarda farklı ülkelerle e-twinning projeleri yapılır ve bu projelerle öğrencilerin İngilizce becerileri gelişir.

* Erasmus+ Projeleri ile öğrenciler ve öğretmenler farklı bir ülkede yaşama tecrübesi edinmekte ve öğrenmiş oldukları yabancı dili kullanma fırsatı bulmaktadır. Kendi kültür ve geleneklerini yurt dışı ortaklarına anlatmakta, bu esnada kendileri de yeni bilgi ve tecrübeler edinmektedir bunun yanında öğrencilerin yabancı dil öğrenmedeki motivasyonunu arttırmaktadır. Bu doğrultuda DEBİ sürekli olarak Erasmus+ projelerinde koordinatör ve ortak olarak yer alır.

Yabancı dili öğrenmenin ilk evrelerinde, çocukların yabancı dil öğrenmeye olan ilgileri ve tutumları vb. dersin kazanımlarını gerçekleştirme düzeyini etkilemektedir. Bu doğrultuda DEBİ“de tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerin İngilizceye olan tutumları farklı araçlarla düzenli olarak ölçülür. Tutumlar belirlenir ve öğretim bağlamında gerekli değişiklikler sürekli olarak yapılır.


Yabancı – Dil Drama
Drama kısaca “yaratıcılık ögesi içeren sözlü eylemler yelpazesi” olarak tanımlanır ve drama faaliyeti esnasında kişilere kendilerini başka birinin yerine koyma ve hayali bir durumu canlandırmaları istenir. Öğrenen drama etkinliği sırasında akranlarıyla sürekli etkileşim halindedir. Drama jestleri mimikleri, rol yapmayı, canlandırmayı, hikayeleri dramatize ederek anlatma ve farklı diyalog türleri gibi etkileşimli eylemleri kapsar. Bu doğrultuda drama, DEBİ“de İngilizce öğretiminde yerli ve yabancı öğretmenlerin eşliğinde sınıf içi ve sınıf dışı dil öğretiminde etkin bir şekilde kullanılır.


Web 2.0
Teknolojideki gelişmeler dil öğretiminde önemli fırsatlar oluşturmuştur. Web2.0 araçlarının gelişmesiyle sosyal medya ve ağ araçları dil öğretiminde önem kazanmıştır. Bu konuda sağlam fiziki alt yapı kurmuş olan DEBİ“de dil öğretiminde Web2.0 araçları ve dijital ses ve görüntü etkin bir şekilde kullanılır. Farklı ülkelerden öğretmenlerle online sınıf değişimleri gerçekleştirilir.


İkinci yabancı dil eğitimine İngilizce konuşma, okuma, anlama ve yazılı anlatım beceri alanlarında temel bir yapı oluşturulduktan sonra başlanılmaktadır. İngilizce tüm yaş düzeylerinde, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden bir tanesi ikinci yabancı dil olarak 5. Sınıftan itibaren öğretilmektedir. Öğrencilerin en az iki yabancı dili bilen bireyler olarak yaşamda yerlerini alabilmeleri için öğrenci merkezli ve yapılandırıcı öğrenme yaklaşımları benimsenmiştir.