• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

Ortaokul dönemi, öğrencilerin bireysel yeteneklerinin ve ilgilerinin olgunlaştığı dönemdir. Bu dönemde öğrencinin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi önemlidir.

Sınıfta farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçları olan öğrenciler vardır. Tüm öğrenciler, farklı öğrenme““öğretme etkinlikleri ile çok yüksek düzeyde öğrenebilirler. DEBİ AKADEMİDE ortaokul eğitiminde “Öğrenme Stillerine Dayalı Tam Öğrenme Modeliyle” tüm branşlarda yüksek bir öğrenme performansı sağlanır.

DEBİ AKADEMİDE ortaokul bölümünde bilimsel temelli özel bir program uygulanır ve özel materyallerle çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerini en üst düzeye çıkarmak amaçlanır. Kişiselleştirilmiş öğretim uygulamaları ile her öğrencinin en yüksek düzeyde öğrenmeleri sağlanır.

DEBİ AKADEMİDE alanında donanımlı pedagog desteğiyle öğrencinin öğretim döneminin başında giriş özellikleri belirlenir.

Bu kapsamda öğrencilerimize TKT-Temel Kabiliyet Testi (11-17 Yaş), Öğrenme Stilleri Envanteri, Çoklu Zeka Envanteri, Dikkat Testi, Okuduğunu Anlama Testi, Düşünme ve Öğrenme Becerileri Ölçekleri ve Derslere Özgü Bilişsel Giriş Davranışları Testleri uygulanır. Uygulama sonuçları e-portfolyo sisteminde “Öğrenci Profili Kartlarına” işlenir. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi tespit edildikten sonra, ihtiyaç duyulan öğrenciler için, özel bir eğitim programı ile destek eğitimleri sağlanır.

Okulumuzda öğrencilerimiz öğrenme sürecine aktif olarak katılır. Bu süreçte öğrencilerimize gerek okul içerisinde gerekse okul dışında akademik destekler sağlanır. DEBİ AKADEMİ öğrencileri bilimi günlük okul yaşamlarının bir parçası olarak öğrenir. Öğrendiği konularla ilgili bilimsel araştırma yapar, projeler geliştirir.

Kültür Temelli Eğitim DEBİ AKADEMİ öğrencisi şiir okur, edebiyat öğrenir, resim yapar, müzik icra eder. Konserlere gider, konserler verir. Resim sergileri düzenler, resim galerini gezer. DEBİ AKADEMİ öğrencisi bilimi, tarihi, kültürü ve doğayı yerinde inceleyerek ve gözlemleyerek öğrenir. Tarihe dokunur, doğayı doğada öğrenir, yaşar, sever ve korur. DEBİ AKADEMİ öğrencisi ulusal kongrelere, proje sergilerine, resim ve müzik yarışmalarına bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılır. DEBİ AKADEMİ ilkokul eğitimi kapsamında, öğrencilerimizin bilişsel ve zeka gelişimini kağıt atölyesi, ahşap-origami-kirigami atölyesi, akıl-zeka oyunları atölyesi, bilişim atölyesi, robotik kodlama ve drama atölyesi ile destekliyoruz. Çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz.