• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

DEBİ AKADEM’İNİN’ nin öğretim algısının en önemli ve DEBİ AKADEMİYE has yönü, DEBİ AKADEMİ öğrencilerinin bilgiyi günlük yaşamlarında ve akademik hayatlarında kullanmak üzere öğrenecek olmalarıdır. Bu bağlamda DEBİ AKADEMİ öğrencileri günümüzün ve geleceğin temel değerli bilgi, beceri, değer ve tutumlarını yaşayarak öğrenecektir. DEBİ AKADEMİ öğrencileri zihinsel, akademik, kişisel, sosyal ve duygusal beceriler ile donanmış olacaktır. Bu becerilere okulda bilimsel araştırmalar, projeler, kongreler, paneller ve çalıştayları fiilen yaparak okul hayatını bilimin yaşandığı bir ortama dönüştürülmesi yolu ile sahip olacaktır. DEBİ öğrencileri edebiyat, şiir, müzik, resim, hat, ebru ve el sanatları alanında yaptığı çalışmalar ile gözünü, gönlünü ve ruhunu etik ve estetiğin süsleri ile bezeyecektir. DEBİ öğrencileri ahşap atölyesinde üreticiliğini, STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik derslerinin birleştirilerek çalışmalar yapılan atölyeler) atölyesinde bilim ve teknolojiyi yaparak yaşayarak öğrenme etkinlikleri yürütecek ve robotik, kodlama ve yazılım alanlarında geleceğin tasarımlarını planlayabilecektir.

DEBİ öğrencileri bilgi ve becerilerini yerel platformlarda sergileyebildikleri gibi TÜBİTAK ve MEB tarafından düzenlenen ülke genelindeki bilimsel ve sanatsal platformlara katılacak ve aynı zamanda Avrupa Birliği Projeleri aracılığı ile uluslararası ortamlarla entegre öğrenme yaşantılarını deneyimleyebilecektir.

DEBİ AKADEMİ öğrencilere bilgi kazandırıldığı akademik öğrenmelerin yanı sıra sözel, görsel, üç boyutlu ve sayısal düşünme, akıl yürütme, eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı, Sokratik ve Analitik düşünme, problem çözme ve karar verme gibi zihinsel gelişimlerini de anaokulundan lisenin sonuna kadar sürdürür.

DEBİ öğrencileri gerek öğrenmelerinde kullanmak, gerek bir beceri olarak sahip olmak ve gerekse yurt dışında iletişim kurabilmek için günümüzde ülkemizde büyük sorun haline gelen yabancı dil eğitimini anadilinde yabacı dil konuşan öğretmenler aracılığı ile kazanacaktır.

Yaşamı tüm yönleriyle yorumlayabilecek bireyler için eğitimi yaşamın tüm renkleriyle süslemek gerekmektedir. Kamplar, sıra dışı seçmeli ders ve kurs içerikleriyle bu renk cümbüşünün gökkuşağına dönüşü olacaktır DEBİ AKADEMİDE yapılan eğitim.
Glika ahşap atölyesi çocukların tasarım yapma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan oyunlaştırılmış atölye çalışmalarından oluşturmaktadır. Origami öğrencilerin üç boyutlu düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacı ile kullanılacaktır. Robotik ve kodlama eğitimi bir robot tasarlamadan çok öğrencilerin kodlama mantığı kazanmalarını amaçlamaktadır. Asıl amaç öğrencinin geliştirdiği projelerde ve fikirlerde teknoloji ile entegrasyonu sağlamaktır. Beceri atölyeleri öğrencilerin somut ürünler ortaya koyduğu bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin birleştirildiği canlı bilim alanlarıdır.