• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

Sınavlarda başarılı olmanın temel şartı bilgi ve becerilerin etkin şekilde öğrenilmesidir. Bir öğrenci bilgiyi etkili şekilde öğrendiği zaman bunu ister günlük hayatında, ister derslerde isterse de sınavlarda istediği yerde ve istediği zamanda doğru şekilde kullanacaktır. Bu nedenle DEBİ AKADEMİ sınavlara ilişkin ilk yaklaşımı bilginin ve becerilerin derste etkin öğreniminin sağlanmasıdır.

Sınavlarda ikinci temel yaklaşım tüm sınavların MEB programlarındaki kazanımlar ve bu kazanımlarla öğrencilere kazandırılmak istenen becerilerin yoklanması üzerine kuruludur. Bu nedenle DEBİ Akademi sınav anlayışı MEB programlarını temele alarak öğrenciyi bilgi yükünden ve gereksiz uygulamalarla meşgul etmekten kaçınma şeklinde olacaktır.

Soru çözmenin bir ölçme tekniği olduğu ve öğretimin tek aracı gibi kullanılamayacağı gerçeğinden hareketle daha fazla soru yerine tüm öğrenme alanlarını temsil eden daha az fakat daha kapsamlı soru çözümü ve analizi temel alınacaktır.

Değişen sınav tipleri ve içerikleri beceri temelli sınav anlayışlarını öne çıkarmaktadır. TIMS, PISA vb. sınavlarda kullanılan soru tiplerinin hem öğretmen tarafından hazırlanabilir hale getirilmesi hem de öğrencilerce çözülebilecek strateji ve becerilerin kazandırılması temel amaçlardan biri olacaktır.

Sınavlara hazırlıktaki temel yöntem de her bir öğrenme birimine başlarken öğrencilerin eksikliklerinin tamamlanarak öğretime başlanması ve süreç içerisinde hangi öğrenci dersin hangi noktasını öğrenememişse bireysel olarak eksik tamamlama ve ilerleme anlayışına dayalı olacaktır. Böylece öğrenme eksiklikleri olan öğrenciler bireysel olarak eksiklerini tamamlarken öğrenmesini tamamlayan öğrenciler daha ileri ve derinlemesine öğrenmelere yönelerek sıkılmayacaktır. “Eşit olmayan öğrencilere eşit davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz.” ilkesi esas alınarak tüm öğrencilerin aynı testi çözüp aynı tekrarları yaptıkları sıkıcı uygulamalardan kaçınılacaktır.

DEBİ öğrencileri bir yandan sınavlara hazırlanırken diğer yandan eğitim bilimlerinin ortaya koyduğu ideal değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak bütüncül bir değerlendirme sistemi ile değerlendirileceklerdir. Bu bağlamda sonuç ve ürünlerin birlikte değerlendirildiği, elde edilen sonuç ve ürünlerin öğrencilerin okul hayatı boyunca gözlenip işe koşulabildiği öğrenci ürün seçki dosyalarının elektronik ortamda tutulduğu ve sadece paydaşlarca istenildiği zaman görülebildiği ileri araçlar ile değerlendirileceklerdir.

DEBİ Akademi, V Diyagramı ile karar vermeyi, rubrikler ile proje ve problem çözmeyi, kelime ilişkilendirmeler ile bilişsel ve duyuşsal özelliklerin gelişimini, öz değerlendirmeler ile, eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünmeyi kazandırmak; merkezde, ölçerken öğreten bir yaklaşımla karşınızda olacaktır.