• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİNDE; öğrencilerimize görsel sanatlarda renk, biçim, doku gibi sanat elemanlarının yanı sıra, sanatın sadece görsellik olmadığını, aynı zamanda her yapılan eserin bir içeriği ve anlamı olduğunu öğretiyoruz. Eleştirel bir bakış açısı ile hayal güçlerini kullanarak düşünme ve problem çözme becerileri kazandırıyoruz.

Bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmalarına da ağırlık veriyor, onlara yeteneklerini kullanarak kendilerini özgüvenli bir şekilde ifade edebilecekleri ortamlar sağlıyoruz. Derslerimiz, sanat elemanları, müze bilinci, tarihi eserlerin önemi, sanatçı tanıma, eser inceleme, geri dönüşümün önemi üzerinde durularak işleniyor. Konular sınıf seviyelerine uygun olarak belirlenmektedir.

MÜZİK ATÖLYESİNDE; öğrencilerimizin sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olarak yetişmeleri, müzik alandaki yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için öğrencilerimize bir eğitim programı uyguluyoruz. Bu program ile öğrencilerimize hem müzik sevgisini kazandırıyor, hem de öğrencilerimizin sanatla iç içe yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Müzik derslerimiz, müzik odasında ana sınıfı 1 ve 2. sınıflarda temel müzik eğitimi, hareketler ve enstrüman ile eşlik ederek kulaktan şarkı öğrenme tekniği ile belirli bir repertuvar oluşturma şeklinde işlenir. 3. sınıftan başlayarak temel müzik eğitiminin içerisinde özellikle nota okuma ve öğrendiğini sınıfta kullanılan çeşitli enstrümanlarda da uygulayabilen öğrenciler olarak yetişmelerini, önceden enstrüman eğitimi alan öğrencilerin ilerlemesini ve tüm öğrencilerimizin çeşitli performanslarla sahne deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz. Piyano, gitar, keman ve koro çalışmalarıyla müzik eğitimi destekleniyor ve müzik kulübü çalışmalarıyla pekiştiriliyor.

DRAMA ATÖLYESİNDE; çocuk ve oyun birbirinden ayrılmaz iki olgudur. Oyun ve sanat; bir çocuğun kendini geliştirmesi, keşfetmesi, eğitimi için en iyi yöntemdir. Drama da oyunsu özelliği nedeni ile öğrencinin kendisine güven duymasına, bağımsız düşünüp karar verebilmesine, üreticiliğine, sosyalleşmesine katkıda bulunur. Öğrenci gerçek dünyadaki deneyimlerini üstlendiği role beden dilini kullanarak yansıtır. Yaratıcı drama oyun ve doğaçlamalarla öğrencinin sosyal iletişimini güçlendirirken birlikte çalışma becerisini, özgüvenini, dinleme ve dil becerisini, hayal gücünü de besler.