• Tel: +90 324 502 30 03
  • Saatler: 8:00 - 17:00
  • Adres: Alata, Şenoğlu Cd., 33730 Erdemli/Mersin

Beceri Atölyesi

Beceri Atölyeleri katılımcı öğrenmeyi destekleyen bütünsel bir eğitim yaklaşımıdır. Atölyeler öğrencilerin birlikte etkileşimli öğrenmelerini sağlayan, klasik sınıf tasarımının sınırlılıklarının ötesinde açık öğrenme alanlarıdır.

Beceri atölyelerinin arkasındaki pedagojik kuram özü itibari ile eğitimde başarıya bütünsel bir yaklaşımı içermekte ve çocukta karakter gelişimini ön plana çıkarmaktadır.

Beceri atölyeleri, bilişsel olduğu kadar bilişsel olmayan ve çok yönlü başarıda birebir rolü olan bu becerileri çocuklarımızın doğasına uygun, tecrübe temelli sistemlerle geliştirmek için dizayn edilmiş bir eğitim programıdır.

Bu atölyede çocuklarımız birebir üretim süreci içinde, sürekli ve yapıcı bir geribildirim çerçevesinde eğitim ve öğretim görecektir. Bu süreç içinde çocuklarımız akademik başarı da dahil olmak üzere tüm bütünsel başarı ögelerinin ön koşulu olan karakter özelliklerini doğalarına uygun bir şekilde geliştirip, pekiştireceklerdir.